Zhōng Hé Táng

centrum voor chinese geneeswijzen

Linda Faber

Linda (1969) komt van oorsprong uit de sociale sector, waar mensen helpen al een natuurlijke drijfveer vormde.

In 2002 is, na de opleiding tot sportmasseur, de interesse in de Chinese Geneeswijzen gekomen.

Shiatsutherapie was de kennismaking met de wijsheid van de Chinezen. Hierdoor ontstond er een gezonde leergierigheid en behoefte aan verdieping en verbreding van haar kennis.

Acupunctuur heeft deze verdieping zeker gegeven. Intervisies met collega’s, bijscholingen, vakliteratuur en de reis naar China in 2010 zorgen verder voor het verfijnen van de kennis.

In februari 2013 is ze gestart met het bestuderen van de klassieke Chinese tekst Shang Han Lun. Deze studie gaat over alle ziektebeelden die ontstaan door koude. In september van dit jaar gaat ze van start met de tweejarige opleiding voor Chinese kruiden.

“Het gaat mij erom dat ik mensen met aandacht, kennis en ervaring kan helpen om van hun klachten af te komen”.

Ze is een gelukkig mens dat ze in 2010 definitief haar praktijk is gestart in Meppel. Mensen helpen blijft de rode draad en natuurlijke drijfveer.