Zhōng Hé Táng

centrum voor chinese geneeswijzen

Linda Faber

Linda (1969) komt van oorsprong uit de sociale sector, waar mensen helpen al een natuurlijke drijfveer vormde.

In 2002 is, na de opleiding tot sportmasseur, de interesse in de Chinese Geneeswijzen gekomen.

Shiatsutherapie was de kennismaking met de wijsheid van de Chinezen. Hierdoor ontstond er een gezonde leergierigheid en behoefte aan verdieping en verbreding van haar kennis.

Acupunctuur heeft deze verdieping zeker gegeven. Intervisies met collega’s, bijscholingen, vakliteratuur en de reis naar China in 2010 zorgen verder voor het verfijnen van de kennis.

In februari 2013 is ze gestart met het bestuderen van de klassieke Chinese tekst Shang Han Lun. Deze studie gaat over alle ziektebeelden die ontstaan door koude. In september 2013 is ze van start gegaan met de tweejarige opleiding voor Chinese kruiden. Na 1 jaar studeren kan ze bij diverse ziektepatronen al kruidenformules inzetten.

“Het gaat mij erom dat ik mensen met aandacht, kennis en ervaring kan helpen om van hun klachten af te komen”.

Ze is een gelukkig mens dat ze in 2010 definitief haar praktijk is gestart in Meppel. Mensen helpen blijft de rode draad en natuurlijke drijfveer.

Lid van Beroepsvereniging Zhong: 1112690008862
AGB: 90-18687
AGB praktijk: 90-040256
RBNG 509511R
KvK-Drenthe: 08146661